Informācijas tehnoloģijas un sakari

Visu taktisko datu augošo apjomu apstrādei nepieciešama datorizēta komandu sistēma. Informācijai jābūt ievāktai, izplatītai, apstrādātai un droši saglabātai. Visām operācijā iesaistītajām platformām un komandu centriem jābūt savā starpā savienotiem ar aizsargājošiem un dinamiskiem, sadarbspējīgiem sakaru kanāliem. Pakalpojumi:

  • Konsultācija par produktiem
  • Komunikācijas risinājumu demonstrācija
  • Komunikācijas sistēmu pārdošana un apkalpe

Sazināties ar mums

TOP